Bạn có thể cài đặt ứng dụngtrên theo đường sau

Sufi 8 Ứng dụng giải trí online
Kprice 6 Ứng dụng mua bán trực tuyến
Ktaxi 7 Ứng dụng gọi taxi nhanh
Kshow 5 Ứng dụng giải trí dành cho giới trẻ
Kpaper 4 Ứng dụng đọc tạp chí miễn phí
Ksports 3 Ứng dụng xem thể thao
Kcloud 1 Mạng chia sẻ dữ liệu trực tuyến